Økonomi...

"Hemmeligheten" med vår suksess er vel kanskje at vi fra første dag har hatt en ryddig og streng økonomi, og med et solid regnskapsfirma i ryggen. 

Vi hadde bokettersyn i 2001.  4.oktober samme år kom resultatet fra Buskerud Fylkesskattekontor hvor vi siterer følgende fra brevet:

VI HAR INGEN BEMERKNINGER TIL BOKETTERSYNET, OG DET FORELIGGER DERFOR INGEN FASTSETTELSER

Brevet henger i glass og ramme på vårt kontor.